Успішний захист дипломних робіт — дистанційно!

Дистанційний захист успішно пройшов для студентів університету, адже чимало студентів, які навчаються в ТНТУ, зробили вибір здобувати освіту за дистанційною формою навчання. Саме тому навчаються за комфортними навчальними технологіями сьогодення та керують своїм часом та інтенсивністю навчання.

Нещодавно успішно захистили свої дипломні роботи Гвоздик Руслана (студентка групи ПМдн-41, кафедра промислового маркетингу), Добривода Наталія (студентка групи СНдн-41, кафедра комп’ютерних наук), Кучерепа Уляна (студентка групи БМ-41, кафедра менеджменту у виробничій сфері). Перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, дівчата здали екзамен з фаху дистанційно з використанням програми Skype.

Після зарахування іспиту відповідальними комісіями було присвоєно професійні кваліфікації: Гвоздик Руслані — «Організатор із збуту» та освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 6.030507 «Маркетинг», Добриводі Наталії — «Фахівець з інформаційних технологій» та освітній ступінь бакалавра за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки», Кучерепі Уляні — «Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій і їх структурних підрозділів» та освітній ступінь бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Вітаємо наших студентів, що уже пройшли успішне випробування захистом, та дякуємо керівникам навчального процесу від кафедр і представникам комісій за професіоналізм, який цілком відповідає сучасним вимогам освіти!