Науковці ТНТУ долучились до обговорення світових тенденцій розвитку системи післядипломної освіти

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) передбачає формування Консорціуму українських освітніх закладів, що включає понад 40 освітніх установ з різних областей України, серед яких і Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Метою консорціуму є спільна робота над формуванням освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України та підвищення якості навчання в цій сфері.

Тому у рамках реалізації даного проекту в травні та червні цього року представники кафедри менеджменту у виробничій сфері к.е.н., доц. Шведа Наталія Михайлівна та д.держ.упр., проф. Рудакевич Марія Іванівна взяли участь у двох навчальних семінарах.

У ході проведення першої такої зустрічі учасники обговорили світові тенденції розвитку системи післядипломної освіти для фахівців місцевого самоврядування і державного управління. Вивчали польський досвід створення та реалізації програм післядипломної освіти. Проводили розробку програм післядипломної освіти сфери публічного адміністрування із врахуванням європейського досвіду професійного підвищення кваліфікації та українських реалій.

Під час другого семінару відбулося обговорення актуальних проблем створення навчальних програм для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у сфері публічного адміністрування.