Оголошення

27 вересня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.05 відбудеться захист докторської дисертації
Фаловича В.А.

Матеріали дисертації розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25937