Оголошення

15 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 відбудеться захист докторської дисертаційної роботи зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» здобувача Д.А. Дерев’янка.

Матеріали дисертації розміщено на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25994