10-річчя кафедри будівельної механіки!

Подія, яка об’єднала викладачів, випускників та сьогоднішніх студентів, відбулась 6 жовтня 2018 року і показала, як виросла матеріальна база кафедри, оновились курси та активізувались наукові дослідження впродовж цього часу. Гордість кафедри — її успішні вихованці, які прийшли поділитись досвідом свого постуніверситетського життя.

Звичайно, кафедра, як простір, де готують фахівців з будівництва та цивільної інженерії, а також усіх інженерних спеціальностей з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів, економістів із технічних дисциплін, має значно довшу історію.

Кафедру матеріалознавства, яка передувала кафедрі будівельної механіки, було створено 1991 року за наказом ректора Тернопільського приладобудівного інституту Шаблія О.М. Існуюча сьогодні кафедра була організована згодом, у липні 2008 року. Професорсько-викладацький склад кафедри займається не лише освітнім процесом, але й науковими розробками та дослідженнями. На рахунку у кафедри більше 400 наукових статей та монографій, в тому числі у провідних світових джерелах. У складі кафедри — ректор Тернопільського національного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі техніки, Ясній Петро Володимирович.

Про те, наскільки успішною є підготовка фахівців на кафедрі, говорять випускники, які на власному досвіді переконались, наскільки спеціалісти такого рівня потрібні не лише в Україні, але й за кордоном.

Ігор Василик, менеджер по роботі з проектними організаціями, впевнений, що спеціальність відкриває хороші перспективи перед випускниками, а можливість навчатись в університеті за програмою подвійних дипломів та в рамках активної академічної мобільності відкриває двері в престижні будівельні організації. Сам випускник обрав свою долю в рідній державі, в майбутнє якої він щиро вірить.

Випускники побажали сьогоднішнім студентам отримати в Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя максимум знань і вмінь, адже це унікальний досвід, гарантія роботи за спеціальністю, з високою заробітною платою, перспективою кар’єрного зростання та досягнення вершин фахової майстерності.