Оголошення

Академічна мобільность в рамках програми Erasmus+ для студентів

25 жовтня 2018 року розпочинається прийом заявок на участь студентів у академічній мобільності в рамках програми Erasmus+, що реалізовується ТНТУ спільно з університетами:

№п/п Назва ВНЗ партнера Спеціальності
1. Політехніка Бялостоцька (Польща) Будівництво та цивільна інженерія, Інформаційні системи та технології
2. Університет Валенсії (Іспанія) Маркетинг, Психологія, Менеджмент, Економіка, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Комп’ютерні науки та інформаційні технології
3. Університет Кошице (Словаччина) спеціальності факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
4. Університет прикладних наук в Шмалькальден (Німеччина) Прикладна механіка

Загальна тривалість мобільності, що буде фінансуватись — 3-10 місяців. Початок мобільності запланований на лютий-березень 2018/2019 навчального року.

Участь у академічній мобільності можуть взяти студенти 2, 3, 5 курсів та аспіранти, відповідно до підписаних двосторонніх угод в рамках програми Erasmus+.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

 1. Рівень мовної підготовки не нижче B1. Кандидати проходитимуть тестування на базі Центру іноземних мов ТНТУ ім. Івана Пулюя.
 2. Середній бал успішності не нижче 4.0 (що підтверджується довідкою з деканату).
 3. Активна участь у науково-дослідній роботі.

Загальні правила мобільності студентів ТНТУ розміщені за посиланням: tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/mobility-rules

Відбір учасників мобільності здійснюватиметься на умовах конкурсу. Від університету будуть подані претенденти для кожного партнерського університету.

Охочим взяти участь у конкурсному відборі НЕОБХІДНО подати наступні документи у відділ міжнародного співробітництва (вул. Руська, 56, корпус 2, каб. 30):

 1. Заповнену реєстраційну форму (згідно додатку).
 2. Довідку про успішність (деканат).
 3. Мотиваційний лист англійською мовою.
 4. Пройти тестування в Центрі іноземних мов ТНТУ ім. Івана Пулюя для оцінки рівня мовної підготовки.

Кандидати, яким за результатами відбору буде надано позитивне рішення щодо участі у академічній мобільності, повинні будуть заповнити пакет документів, що включає аплікаційну форму та угоду на навчання (Learning Agreement). Форми документів будуть надіслані відібраним кандидатам.

КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ:

Реєстрація у відділі міжнародного співробітництва та подання довідки про середній бал успішності 06.11.2018 року
Проходження тестування у Центрі іноземних мов ТНТУ Дата та час тестування буде узгоджений
Результати відбору 23.11.2018 року

Вимоги до кандидатів та критерії відбору у рамках проектів кредитної мобільності програми ЕРАЗМУС+ (КА1)

Студент, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (КА1) повинен подати наступні документи:

 • аплікаційну форму (Student Application Form); резюме/ CV (формат Europass);
 • фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
 • план навчання (Learning Agreement for Studies — 30 кредитів ECTS за один семестр. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування — 15 ECTS), підписаний студентом, заступником декана з міжнародної діяльності. Перелік курсів студентам необхідно узгодити на кафедрі / у деканаті для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін;
 • довідку з деканату про середній бал успішності; виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті; За весь період навчання середній академічний бал повинен бути не нижчий 75 балів за рейтингом (складова академічної успішності) з урахуванням результатів усіх форм семестрового контролю. Середній бал виставляється співробітником деканату та підписується заступником декана з міжнародної діяльності;
 • сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня, визначеного в угоді (перевага надаватиметься офіційним міжнародним сертифікатам). В інших випадках може подаватися сертифікат знання іноземної мови (англійська, німецька та польська) ТНТУ); Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу!
 • підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності за 1 рік (публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси). (Підтвердженням такої діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки зі змістом (ПІБ студента із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези);
 • мотиваційний лист.

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися комісією за такими критеріями:

 • академічна успішність (40%);
 • знання мови (30%);
 • наукова діяльність / суспільна активність / (20%);
 • мотивація (10%).

Примітка 1. У конкурсі не можуть брати участь студенти першого року навчання за першим рівнем вищої освіти.

Примітка 2. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція.

Примітка 3. Перевага надаватиметься студентам, які ще не брали участі у програмі обміну у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (КА1).

Аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (КА1) повинен подати наступні документи:

 • аплікаційну форму (Student Application Form);
 • резюме/ CV (формат Europass);
 • фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
 • довідку про зарахування на навчання до аспірантури ТНТУ;
 • план навчання та/або дослідження, узгоджений науковим керівником, підписаний аспірантом та проректором з міжнародного співробітництва. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування — 15 ECTS. План навчання обов’язково повинен бути підписаний в відділі аспірантури та докторантури!
 • сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня, зазначеного в угоді (перевага надаватиметься офіційним міжнародним сертифікатам). В інших випадках може подаватися сертифікат знання іноземної мови (англійська, німецька та польська) ТНТУ); Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу!
 • мотиваційний лист;
 • підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади). (Підтвердженням такої діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ аспіранта із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези); Обов’язково мати принаймні одну тезу/статтю/патент або ін.!

Відбір аспірантів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися комісією за такими критеріями:

 • академічний профіль: оцінка позицій CV (30%);
 • знання іноземної мови (30%);
 • план стажування, мотиваційний лист (20%);
 • наукова діяльність (20%).

Примітка 4. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається аспіранту з наявним листом підтримки, другим критерієм є конкурсний бал за наукову діяльність, третім — мовна компетенція.