Оголошення

14 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудеться захист кандидатської дисертації із спеціальності 05.02.08 «Технологія машинобудування» здобувача А.А. Сеника.

Матеріали дисертації розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26038