Оголошення

Участь викладачів у академічній мобільності в рамках програми Erasmus+

З 29 листопада 2018 року розпочинається прийом заявок на участь викладачів у академічній мобільності в рамках програми Erasmus+, що реалізовується ТНТУ спільно з університетами:

 • Каунаський технологічний університет (Литва)
 • Університет Валенсії (Іспанія)
 • Університет прикладних наук в Нисі (Польща)
 • Технічний університет в Кошице (Словаччина)
 • Університет прикладних наук в Шмалькальдені (Німеччина)

Загальна тривалість мобільності, що буде фінансуватись — 7 днів (5 — стажування, 2 — проїзд).

Розмір фінансування — 140 EUR/день + 275 EUR на проїзд.

У рамках мобільності, передбачається проведення навчальних занять (не менше 8 год) протягом 5-ти днів в університеті-партнері. Мобільність запланована на весняний семестр 2018/2019 навчального року.

У відповідності з підписаними двосторонніми угодами в рамках програми Erasmus+, участь у академічній мобільності можуть взяти викладачі університету.

Науково-педагогічний працівник, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (КА1) повинен подати наступні документи:

 • аплікаційну форму (Application Form);
 • резюме / CV (формат Europass);
 • фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
 • за наявності сертифікат знання відповідної іноземної мови; (наявність мовного сертифікату, визнаного на міжнародному рівні, надає додаткові конкурсні бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземною мовою). Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу!
 • мотиваційний лист;
 • план викладання/стажування, підписаний керівником кафедри;
 • підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та ін.). (Підтвердженням такої діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ працівника із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези). Обов’язково мати принаймні одну наукову/статтю!;
 • участь у міжнародній діяльності ТНТУ (укладені угоди з закордонними закладами освіти та організаціями щодо можливої співпраці, підтвердження участі у міжнародних проектах та ін.)

Примітка 5. Перевага надаватиметься членам професорсько-викладацького складу, які:

 1. вперше беруть участь у програмі академічної мобільності.
 2. є авторами англомовних підручників, посібників, сертифікованих дистанційних курсів
 3. є розробниками угод з іноземними партнерами від факультетів та структурних підрозділів.

Примітка 6. Якщо два науково-педагогічних працівники набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з високим рейтингом наукової й міжнародної діяльності. Другим критерієм є наявність листа підтримки від ЗВО-партнера.

Критерії оцінки наукової та міжнародної активності викладача:

При оцінюванні наявного списку публікацій, сертифікатів, дипломів, грамот та ін. для науково-педагогічних працівників до уваги береться наукова робота за 2017, 2018 роки (до дати подання документів для проходження мобільності).

Розрахунок балів за списком публікацій, де n — кількість авторів:

Наукова робота:

 • а) Монографія у закордонному виданні (кожному автору):
  • одноосібна — 45
  • більше одного автора — 45/n
 • б) Монографія в українському виданні (кожному автору):
  • одноосібна — 35
  • більше одного автора — 35/n

Наукова стаття:

 • а) у періодичному науковому виданні, що зареєстровані в науково-метричній базі Scopus, Web of science:
  • одноосібна — 30
  • більше одного автора — 30/n
 • б) у періодичному науковому виданні, що зареєстроване в інших науково-метричних базах (Copernicus, РИНЦ та інш.):
  • одноосібна — 10
  • більше одного автора — 10/n
 • в) в інших фахових виданнях України, у т.ч. енциклопедичному виданні:
  • одноосібна — 10
  • більше одного автора — 10/n
 • г) у нефаховому виданні:
  • одноосібна — 3
  • більше одного автора — 3/n

Тези доповіді на конференції (за 1 тези):

 • а) в виданнях, які цитуються в науково-метричній базі Web of science:
  • одноосібна — 25
  • більше одного автора — 25/n
 • б) інші видання
  • за кордоном — 15 ( за наявності сертифіката учасника)
  • за кордоном — 5 ( якщо сертифікат учасника відсутній )
  • на території України — 2
  • на всеукраїнській науковій конференції (за фахом) — 1

Більше одного автора — бали діляться на кількість авторів

Кандидати, яким за результатами відбору буде надано позитивне рішення щодо участі у академічній мобільності, повинні будуть заповнити аплікаційні форми — грантову угоду (Grant Agreement) та угоду на проведення навчання (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement). Форми угод будуть надіслані відібраним кандидатам.

Кінцеві терміни:

Реєстрація та подача документів у відділі міжнародного співробітництва — до 21 грудня 2018 року.