Академічна мобільність Erasmus+ (2018) на кафедрі економіки та фінансів: обмін досвідом фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Співпраця Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та Державного університету прикладних наук в Нисі (Республіка Польща) розпочалася з підписання Договору про співпрацю на початку 2017 року.

Долучення у квітні 2018 року до програми академічної мобільності ERASMUS+ як викладачів кафедри економіки та фінансів, так і студентів стало наступним кроком розвитку партнерських відносин в рамках підготовки та навчання майбутніх фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Підтримка тісних професійних контактів між університетами та сформовані дружні партнерські стосунки між їх представниками, підкріплені й підсилені участю у спільних заходах, дозволили польським колегам здійснити зворотній візит до нашого університету 27 - 29 листопада 2018 року.

Під час перебування у ТНТУ працівники відділення фінансів та обліку Державного університету прикладних наук в Нисі Dr hab. inż. Zofia Wilimowska, проф. та викладач Danusia Serena Sałamaj, PWSZ w Nysie, а також студенти Daria Błachut, Daria Jachymska, Klaudia Karpińska, Joanna Wdowiuk, Dominik Wojciechowski зустрілися із ректором проф. П.В.Яснієм, проректором з наукової роботи проф. Р.М.Рогатинським та іншими представниками академічної спільноти, під час зустрічі обговорювались подальші напрями партнерства між університетами, перспективи та можливості інших форм співпраці.

Польські партнери стали учасниками VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

На кафедрі економіки та фінансів відбувся круглий стіл «Практики реалізації проектів в рамках програми міжнародної мобільності Erasmus+: обмін досвідом» за участі польських гостей та представників інших кафедр факультету економіки та менеджменту, студентів університету та коледжів міста Тернополя. Цікава та змістовна розмова дозволила більш предметно познайомитися з прикладами найкращих практик викладання, навчання та всебічної підготовки студентів, а також із сучасними формами міжнародного співробітництва, новітніми проявами академічної мобільності та розповсюдження європейських цінностей в цілому.