Диплом магістра за програмою подвійних дипломів
студент із Польщі отримав у ТНТУ

Скористатися можливостями набуття вищої освіти одночасно у європейському та українському вишах вдалося магістру із Польщі Пшемиславу Бабулі, що був учасником програми подвійних дипломів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» нашого університету та Університету «Опольська Політехніка» (м. Ополє, Польща).

28 грудня 2018 року на кафедрі технології машинобудування факультету інженерії машин, споруд та технологій у рамках академічної співпраці відбувся захист магістерської роботи Пшемислава Бабулі. У магістерській дипломній роботі на тему «Розроблення проекту дільниці механічного цеху для виготовлення корпуса 3411060-7232256-00 з оптимізацією параметрів механічної обробки отворів» польський студент представив результати теоретичних та експериментальних досліджень, що виконані у вузах-партнерах.

Вітаємо Пшемислава Бабулю з успішним захистом та присвоєнням йому ступеня «магістр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».