Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

29 січня Ідентифікаційний комітет з питань науки оголосив конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

Кандидатів у члени комітету можуть висувати вчені ради наукових установ, вишів, інші наукові організації чи підрозділи, групи вчених. Водночас самовисування не передбачене.

Учасники конкурсу повинні відповідати таким Кваліфікаційним вимогам.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі:

  • витяг з протоколу засідання вченої ради щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти;
  • заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
  • анкету кандидата за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17); ( Анкета англійська версія. Анкета українська версія)
  • список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15);
  • копію паспорта громадянина України;
  • копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;
  • дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу та не є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»;
  • перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник;
  • інформацію про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;
  • письмову згоду кандидата на обробку персональних даних за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17).

Детальні умови участі в конкурсі за посиланням Конкурс

Податися на конкурс можна до 14 березня включно. Оголосити результати планують на початку травня.