Оголошення

27 березня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 відбудеться захист кандидатської дисертації
Кузь Т.І.

Матеріали дисертації розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27842