До відома членів вченої ради!

Чергове засідання засідання вченої ради відбудеться 19 березня.

Початок засідання – 15.00. Місце проведення – ауд.79.

Порядок денний:

 • Про присвоєння звання Почесного доктора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Лапусті Юрію Миколайовичу – д.фіз.-мат.наук, професору Французького інституту сучасної механіки (м.Клермон-Ферран, Франція). Доповідач: голова атестаційної комісії Кирич Н.Б.
 • Про включення проф. Марущака П.О. до складу колективу авторів наукової роботи «Диверсифікація постачання природного газу як складова енергетичної безпеки держави» на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки.
  Доповідач: голова атестаційної комісії Кирич Н.Б.
 • Про висунення роботи «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2019 р. та включення до складу колективу авторів проф. Петрика М.Р.
  Доповідач: голова атестаційної комісії Кирич Н.Б.
 • Балотування щодо присвоєння вченого звання професора д.т.н., проф. кафедри економіки та фінансів Мариненко Н.Ю.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.
 • Стратегія розвитку ІТ технологій в університеті.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 • Про результати рейтингового оцінювання якості роботи факультетів і кафедр університету.
  Доповідач: начальник відділу якості Матійчук Л.П.
 • Про підвищення ефективності роботи аспірантури, академічну мобільність аспірантів та виконання Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності ТНТУ.
  Доповідачі: проректор з наукової роботи Рогатинський Р.М., голова комісії з питань науки Кривень В.А.
 • Про науково-методичне забезпечення електронного навчання в університеті.
  Доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф., голова комісії з проблем навчання Підгурський М.І.
 • Затвердження звітів про діяльність кафедри економіки та фінансів з підготовки фахівців першого (бакалаврського)та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»).
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 • Про внесення змін до Положення про преміювання працівників ТНТУ ім. І.Пулюя.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 • Затвердження рекомендацій НТР і НМР.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.