Чергове засідання вченої ради розглянуло ряд важливих питань

Вчена рада університету на засіданні 19 березня 2019 року таємним голосуванням підтримала науково-педагогічних працівників на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, обрала почесного доктора й професора університету та розглянула ряд інших важливих питань.

Зокрема, під час розгляду питання про підтримку наукової роботи «Диверсифікація постачання природного газу як складова енергетичної безпеки держави» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 р. та включення проф. Марущака П.О. до складу колективу авторів виступив декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Яськів В.І. Керівник факультету відзначив, що творчий внесок проф Марущака П.О. полягає у нових підходах для діагностування технічного стану магістральних нафто- та газопроводів, які грунтуються на урахуванні закономірностей деградації матеріалу, зародження і коалесценції множинних корозійних пітингів та тріщин, що дало можливість удосконалити методи розрахунку їх довговічності та залишкового ресурсу, а також запропонував включити проф. Марущака П.О. до складу колективу авторів наукової роботи «Диверсифікація постачання природного газу як складова енергетичної безпеки держави» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 р.

Підтримати ще одну наукову роботу «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2019 р. та включити проф. Петрика М.Р. до складу колективу авторів закликав проректор з наукової роботи Рогатинський Р.М. Він високо оцінив науковий рівень та значущість результатів, одержаних у поданій роботі, а також відзначив, що проф. Петрик М.Р. є визнаним фахівцем в області математичного моделювання та ідентифікації складних систем і процесів у неоднорідних нанопористих середовищах, обчислювальних методів і програмної інженерії та запропонував включити його до складу колективу авторів наукової роботи «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2019 р.

На підставі доповідей завідувача кафедри економіки та фінансів д.е.н., проф. Панухник О.В. та декана факультету економіки та менеджменту к.е.н., доц. Ціх Г.В. вчена рада присвоїла вчене звання професору д.е.н., професору кафедри економіки та фінансів Мариненко Н.Ю.

Також вчена рада проголосувала за присвоєння звання Почесного доктора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Лапусті Юрію Миколайовичу — д.фіз.- мат.наук, професору інституту Сігма Клермон (м.Клермон-Ферран, Франція).

Кубки, медалі і дипломи отримали чемпіони та призери Спартакіади «Здоров’я» серед працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя. Нагороди вручив ректор університету, член-кореспондент НАН України проф. Петро Ясній деканам факультетів та керівникам підрозділів.

Були заслухані питання про стратегію розвитку ІТ технологій в університеті, науково-методичне забезпечення електронного навчання, про результати рейтингового оцінювання якості роботи факультетів і кафедр університету, а також підвищення ефективності роботи аспірантури, академічну мобільність аспірантів та виконання Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності ТНТУ.