До відома членів вченої ради!

Чергове засідання засідання вченої ради відбудеться 16 квітня.

Початок засідання – 15.00. Місце проведення – ауд.79.

Порядок денний:

 1. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента к.т.н., доц. кафедри будівельних конструкцій Скибі Олені Павлівні.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.
 2. Про планування попереднього навчального навантаження на 2019/20 навч.р.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 3. Про академічну мобільність студентів університету.
  Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва Вітенько Т.М.
 4. Затвердження звітів про діяльність:
  - кафедри економіки та фінансів з підготовки фахівців першого (бакалаврського)та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
  - кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа (освітня програма «Готельно-ресторанна справа» та кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.050201 Системна інженерія (квітень 2019).
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 5. Про підтримку висунення кандидатури член-кореспондента НАН України, д.т.н., проф. Яснія П.В. на посаду ректора ТНТУ ім. І.Пулюя.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 6. Про перейменування відділу якості.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 7. Затвердження Положення про відділ забезпечення якості освіти.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 8. Затвердження Положень з організації виборів ректора ТНТУ ім. І.Пулюя.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 9. Затвердження змін до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. І.Пулюя та Положення про кадрову комісію ТНТУ ім. І.Пулюя.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 10. Затвердження рекомендацій НТР.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.