Оголошення

23 травня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.04 відбудеться захист кандидатської дисертації із спеціальності 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла» здобувача Я.О. Філюка.

Матеріали дисертаційної роботи розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: