Акредитація освітньої програми

З 20 травня по 22 травня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя була проведена акредитаційна експертиза підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи