Викладач кафедри обладнання харчових технологій пройшов стажування за програмою Erasmus+

Кафедра обладнання харчових технологій значну увагу приділяє міжнародній співпраці, важливим завданням якої є пошук, вивчення та застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи. З цією метою ведеться активна співпраця із закордонними партнерами для забезпечення розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів.

Зазначеною можливістю скористався доцент кафедри обладнання харчових технологій Кравець О.І., який з 6 по 10 травня пройшов стажування в рамках академічної мобільності за програмою Erasmus+ у Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій.

Олег Ігорович прочитав лекції з дисципліни «Процеси та апарати харчових виробництв» для студентів спеціальності «Харчова наука та технології» освітнього рівня «Бакалавр».

Впродовж стажування викладач також ознайомився із обладнанням навчальних та наукових лабораторій кафедри харчової науки та технології, особливостями навчального процесу, сучасними методами викладання, проведення лекційних та лабораторних занять.

Під час візиту відбулася зустріч із деканом факультету хімічних технологій проф. Кейстутом Балтакисом та завідувачем кафедри харчової науки та технології проф. Лоретою Басінскиєне, де сторони обговорили можливості подальшої співпраці у навчальній та науковій сферах.