Запрошуємо стати учасником програми Erasmus+

24 травня 2019 року розпочинається прийом заявок на участь студентів в академічній мобільності в рамках програми подвійних дипломів та програми Erasmus+, що реалізується ТНТУ спільно з Університетом прикладних наук в Шмалькальдені (Німеччина).

Початок мобільності запланований на жовтень 2019/2020 навчального року.

Відповідно до підписаних двосторонніх угод в рамках програми подвійних дипломів, участь у академічній мобільності можуть брати студенти, які зараз завершують 2 та 4 курси.

Спеціальності:

 • «Галузеве машинобудування» (бакалавр, магістр), навчання англійською мовою
 • «Прикладна механіка» (бакалавр, магістр) навчання англійською мовою
 • «Електроінженерія» (бакалавр) навчання англійською мовою
 • «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека» (бакалавр) навчання німецькою мовою

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

 1. Рівень мовної підготовки не нижче B1. Кандидати проходитимуть тестування на базі Центру іноземних мов ТНТУ.
 2. Середній бал успішності не нижче 4.0 (що підтверджується довідкою з деканату).
 3. Активна участь у науково-дослідній роботі.

Загальні правила мобільності студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя розміщені за посиланням: tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/mobility-rules

Відбір учасників здійснюватиметься на умовах конкурсу.

Бажаючим взяти участь у конкурсному відборі НЕОБХІДНО подати наступні документи у відділ міжнародного співробітництва (вул. Руська, 56, корпус 2, каб. 30):

 1. Заповнену реєстраційну форму (згідно додатку).
 2. Довідку про успішність (деканат).
 3. Мотиваційний лист англійською мовою.
 4. Пройти тестування в Центрі іноземних мов ТНТУ для оцінки рівня мовної підготовки.

Кандидати, яким за результатами відбору буде надано позитивне рішення щодо участі у академічній мобільності, повинні будуть заповнити пакет документів, що включає аплікаційну форму та угоду на навчання (Learning Agreement). Форми документів будуть надіслані відібраним кандидатам.

КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ:

Реєстрація у відділі міжнародного співробітництва та подання довідки про середній бал успішності 06 червня 2019 року
Проходження тестування у Центрі іноземних мов ТНТУ ім. Івана Пулюя Дата та час тестування буде узгоджений
Результати відбору 17 червня 2019 року

Вимоги до кандидатів та критерії відбору у рамках проектів кредитної мобільності програми ЕРАЗМУС + (КА1)

Студент, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) повинен подати наступні документи:

 • аплікаційну форму (Student Application Form);
 • резюме/ CV (формат Europass);
 • фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
 • план навчання (Learning Agreement for Studies - 30 кредитів ECTS за один семестр. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування – 15 ECTS), підписаний студентом, заступником декана з міжнародної діяльності. Перелік курсів студентам необхідно узгодити на кафедрі / у деканаті для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін;
 • довідку з деканату про середній бал успішності; виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 • За весь період навчання середній академічний бал повинен бути не нижчий 75 балів за рейтингом (складова академічної успішності) з урахуванням результатів усіх форм семестрового контролю. Середній бал виставляється співробітником деканату та підписується заступником декана з міжнародної діяльності;

 • сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня, визначеного в угоді (перевага надаватиметься офіційним міжнародним сертифікатам). В інших випадках може подаватися сертифікат знання іноземної мови (англійська, німецька та польська) ТНТУ); Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу!
 • підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності за 1 рік (публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси). (Підтвердженням такої діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки зі змістом (ПІБ студента із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези);
 • мотиваційний лист.

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися комісією за такими критеріями:

 • академічна успішність (40%);
 • знання мови (30%);
 • наукова діяльність / суспільна активність / (20%);
 • мотивація (10%).

Примітка 1. У конкурсі не можуть брати участь студенти першого року навчання за першим рівнем вищої освіти.

Примітка 2. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція.

Примітка 3. Перевага надаватиметься студентам, які ще не брали участі у програмі обміну у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1).