Викладачі ТНТУ продовжили практику проходження міжнародного науково-педагогічного стажування

Міжнародне науково-педагогічне стажування стало невід’ємною компонентою сучасної професійної діяльності викладачів нашого університету, яка дозволяє підвищити кваліфікацію науково-педагогічних працівників, покращити професійні компетенції за індивідуальною науковою спрямованістю або спеціалізацією, перейняти передові європейські практики з підготовки та написання міжнародних грантів і проектів, ознайомитися з досвідом реалізації та безпосередньо долучитися до програм академічної мобільності.

Учасниками міжнародного науково-педагогічного стажування в Університеті прикладних наук у Нисі (Республіка Польща) стали завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Панухник О.В.; к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Бажанова Н.В.; ст. викладач кафедри радіотехнічних систем Химич Г.П.

Міжнародне науково-педагогічне стажування здійснювалося на основі узгодженої та затвердженої обома університетами-партнерами програми, тривало 3 місяці та включало три етапи проходження: дистанційну участь; індивідуальну роботу учасників програми в режимі on-line; ознайомчий візит, який передбачав виконання різноаспектних видів робіт, запланованих у програмі та залучення до участі у міжнародному заході.

Реалізуючи заключний етап науково-педагогічного стажування, 13 - 17 травня 2019 року викладачі ТНТУ стали учасниками 7th International Staff Training Week «Innovation approaches to international education», на якому зібралися представники університетів Європи, Індії та Північної Америки з метою обміну думками та ідеями щодо інноваційних підходів до формування університетського освітнього простору, який би відповідав сучасним світовим орієнтирам і глобалізаційним викликам.

Високий організаційний рівень, налаштованість на контактність в обміні досвідом, поширенні власних ідей та думок створили позитивну атмосферу проходження стажування та дозволили обмінятися досвідом всім охочим.