Акредитація освітньої програми

З 27 травня по 29 травня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя була проведена акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» галузі знань 0502 «Автоматика та управління»

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи