Відкриту лекцію для студентів прочитав професор кафедри кібербезпеки Александер Марек Богуслав

На кафедрі кібербезпеки ТНТУ ім. І. Пулюя працює професор Александер Марек Богуслав — відомий вчений, що досліджує технології організації інформаційної безпеки у віртуальних сенсорних мережах та в мережах інтернету речей. Александер Марек Богуслав, який також є професором в Університеті м. Новий Сонч (Республіка Польща), у ТНТУ викладає дисципліну «Управління інформаційною безпекою» для студентів четвертого курсу. Вивчення побудоване за технологіями кредитно-модульної системи — професор приїжджає в Україну і викладає лекції окремого модуля навчальної дисципліни.

У черговий приїзд професор Александер Марек Богуслав провів відкриту лекцію на тему «Забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж» для студентів факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії у читальному залі науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім. І. Пулюя.

Тематика лекції була цікавою для студентів різних спеціальностей факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС), оскільки стосувалась апаратного та програмного забезпечення сенсорних мереж, математичних моделей організації захисту інформації, практичної реалізації заходів кібербезпеки.

Лекція професора з Європейського університету розширює світогляд українських студентів щодо технологій кібербезпеки, методик викладання та загальних компетенцій для фахівців з інформаційних технологій, підготовка яких у ТНТУ ім. І. Пулюя ґрунтується на засадах міжнародної співпраці, трансферу кращих світових технологій навчання та формування готовності до практичної роботи на українських і закордонних підприємствах.