Акредитація освітньої програми

З 29 травня по 31 травня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи