Оголошення

5 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудеться захист кандидатської дисертації із спеціальності 05.02.08 «Технологія машинобудування» здобувача О.Л. Третьякова.

Матеріали дисертації розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU:
elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28072