Нова спеціальність

В університеті ліцензовано нову спеціальність 208 Агроінженерія галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Детальніше на сайті кафедри