На черговому засіданні вчена рада затвердила ряд положень та обрала завідувача та професорів кафедр

25 червня 2019 року, на черговому засіданні, вчена рада шляхом голосування обрала на посаду завідувача кафедри математичних методів в інженерії — д.т.н., проф. Кривеня Василя Андрійовича та професорів кафедр: будівельної механіки — к.т.н., доц. Бодрову Людмилу Гордіївну, управління інноваційною діяльністю та сферою послуг — д.е.н., доц. Малюту Людмилу Ярославівну, транспортних технологій та механіки — д.т.н., проф. Поповича Павла Васильовича.

Заступник голови атестаційної комісії вченої ради О.С. Покотило виступив з питання, де члени вченої ради підтримали наукову роботу «Формування фахової компетентності майбутніх агроінженерів в умовах інтеграції освітнього середовища професійної підготовки» колективу авторів В.В. Іванишина, В.П. Сергієнка, В.І. Дуганець , Л.Ю. Забравської, О.П. Ляски, яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі освіти у номінації «Вища освіта» у 2019 р.

На підставі доповіді голови статутно-організаційної комісії Я.О. Ковальчука вчена рада розглянула питання «Про хід виконання ухвал вченої ради», а за ініціативою вченого секретаря Крамар Г.М. обговорено й затверджено План роботи вченої ради на 2019/2020 навчальний рік.

Затверджено й ряд інших нормативних документів, зокрема зміни до Положення про вчену раду ТНТУ, Положення про організацію освітнього процесу в ТНТУ (нова редакція), Положення про науково-методичну раду ТНТУ, зміни до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ТНТУ, зміни до Правил прийому до Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя, а також до Технічного коледжу ТНТУ та Гусятинського і Зборівського коледжів ТНТУ у 2019 році,

Також затверджено освітні програми, склад науково-методичної ради ТНТУ, План забезпечення виконання показників університету щодо підтвердження статусу національного та визначено ціни на навчання для студентів 2-4 і 6-го курсів на 2019/20 н.р.