На черговому засіданні вчена рада затвердила ряд положень та обрала завідувача та професорів кафедр

25 червня, на черговому засіданні, вчена рада шляхом голосування обрала на посаду завідувача кафедри математичних методів в інженерії — д.т.н., проф. Кривеня Василя Андрійовича та професорів кафедр: будівельної механіки — к.т.н., доц. Бодрову Людмилу Гордіївну, управління інноваційною діяльністю та сферою послуг — д.е.н., доц. Малюту Людмилу Ярославівну, транспортних технологій та механіки — д.т.н., проф. Поповича Павла Васильовича.

Заступник голови атестаційної комісії вченої ради О.С. Покотило виступив з питання, де члени вченої ради підтримали наукову роботу «Формування фахової компетентності майбутніх агроінженерів в умовах інтеграції освітнього середовища професійної підготовки» колективу авторів В.В. Іванишина, В.П. Сергієнка, В.І. Дуганець , Л.Ю. Забравської, О.П. Ляски, яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі освіти у номінації «Вища освіта» у 2019 р.

На підставі доповіді голови статутно-організаційної комісії Я.О. Ковальчука вчена рада розглянула питання «Про хід виконання ухвал вченої ради», а за ініціативою вченого секретаря Крамар Г.М. обговорено й затверджено План роботи вченої ради на 2019/2020 навчальний рік.

Затверджено й ряд інших нормативних документів, зокрема зміни до Положення про вчену раду ТНТУ, Положення про організацію освітнього процесу в ТНТУ (нова редакція), Положення про науково-методичну раду ТНТУ, зміни до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ТНТУ, зміни до Правил прийому до Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя, а також до Технічного коледжу ТНТУ та Гусятинського і Зборівського коледжів ТНТУ у 2019 році,

Також затверджено освітні програми, склад науково-методичної ради ТНТУ, План забезпечення виконання показників університету щодо підтвердження статусу національного та визначено ціни на навчання для студентів 2-4 і 6-го курсів на 2019/20 н.р.