Увага!

Конкурс!

Міністерство освіти і науки України оголошує перший етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за наступною тематикою:

 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та альтернативний транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з’єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали і нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальної комунікації;
 • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

Молодими ученим, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам наукових підрозділів та наукових шкіл, які планують брати участь в конкурсі, підготувати пропозиції щодо подання на конкурс проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, виконання яких розпочнеться у 2020 році (форми проекту розміщені за посиланням ndch.tntu.edu.ua/index.php/konkursi/38-konkursi-mony).

За більш детальнішою інформацією звертайтесь в науково-дослідну частину університету (Дзюра Володимир Олексійович 0962366752).