Оголошення

4 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.01 відбудеться захист кандидатської дисертації зі спеціальності 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» здобувача Готовича В.А.

Матеріали дисертації розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28925