Оголошення

4 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудеться захист кандидатської дисертації із спеціальності 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» здобувача Буховця В.М.

Матеріали дисертації розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28924