Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України наказом № 1234 від 24.09.2019р. оголосило перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» (КПКВК 2201040) (форми проектів та супровідні матеріали розміщені у додатках розміщених за посиланням ndch.tntu.edu.ua/index.php/konkursi/38-konkursi-mony).

У зв’язку з цим запрошуємо деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників наукових підрозділів та наукових шкіл підготувати пропозиції щодо подання на конкурс проектів науково-дослідних робіт виконання яких розпочнеться у 2020 році, враховуючи наступне:

  • при здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, згідно з напрямами критичних технологій, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600 «Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки», а також мають прикладні результати подвійного використання, конкурентоспроможні на світовому ринку;
  • при підготовці розрахунків фінансових витрат для виконання дослідження та/або розробки необхідно запланувати не менш ніж 30% від загальної вартості на статті витрат, які передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату комунальних платежів тощо, а для проектів з соціо-гуманітарної тематики – на експеримент, апробацію тощо;
  • до участі у конкурсі не допускаються проекти, у яких зазначений тип наукової роботи не відповідає його змісту та результатам, мета та завдання проекту мають суто методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований розрахунок вартості дослідження та/або розробки.

Для участі в конкурсі до 5 листопада 2019 року здійснити реєстрацію та внесення в єдину інформаційну систему «Наука в університетах» проектів фундаментального/прикладного наукового дослідження або науково-технічної (експериментальної) розробки. З 6 листопада доступ в систему буде заблоковано.