Юрій Лапуста — почесний доктор ТНТУ

Професор Юрій Лапуста поповнив когорту почесних докторів університету. Науковий ступінь отримав за вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці з університетом і успішну реалізацію програми подвійного керівництва аспірантами. Відповідне рішення вчена рада університету ухвалила ще 19 березня 2019 року. Вручення диплома «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» Юрію Лапусті відбулося 1 жовтня 2019 року на засіданні вченої ради університету в рамках робочого візиту в Україну.

Юрій Лапуста народився 14 жовтня 1962 року у Тернополі. У 1984 році з відзнакою закінчив магістратуру з механіки Київського державного університету. Працював молодшим науковим співробітником (1984-1986 рр.), старшим науковим співробітником (1989-1994 рр.) і провідним науковим співробітником (1994-2003 рр.) в Інституті механіки імені Тимошенко Національної Академії Наук України.

В 1986 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1993 році — докторську за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла. З 2003 року Ю. Лапуста — повний професор SIGMA.

Був вченим секретарем і членом дирекції Інституту (1987-1996 рр.), професором (за сумісництвом) Національного технічного університету України (1995-1996 рр.).

Пройшов наукове стажування Гумбольдта німецького науково-дослідницького співтовариства i проводив наукові дослідження в Університеті Карлсруе, Німеччина (1998-2003 рр.).

Сьогодні професор Юрій Лапуста — Президент адміністративної Ради виборних членів факультету Інституту SIGMA Клермон (раніше: IFMA — Французький Інститут Новітньої Механіки), керівник міжнародної співпраці у науці, співдиректор магістерської програми Innomech, директор вченої ради науково-дослідного Інституту Паскаля / UCA/CNRS/SIGMA.

Юрій Лапуста є автором і співавтором більше 200 наукових публікації, двох книг (перша книга стосується композитних матеріалів (1993), а друга — п’єзоелектриків (2017)) і більше 90 публікацій у рецензованих міжнародних журналах. Під його керівництвом, підготовлено 3 габілітації (ще одну заплановано завершити у наступні 2 роки) і 15 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (4 мають бути підготовлено у наступні 2 роки), а також 48 наукових магістрів.

Дослідження Ю. Лапусти стосуються механіки інноваційних матеріалів, таких як активні матеріали, композити і, загалом, неоднорідних матеріалів із складною мікроструктурою. Ним розроблено аналітичні, числові та експериментальні методи для характеристики матеріалів і моделювання їх поведінки, нестабільності і руйнування на різних рівнях.

Професор Юрій Лапуста проводить лекції, практичні заняття з дисциплін «Активні матеріали і структури», «Композитні матеріали» і «Міцність матеріалів», керує дипломними проектами студентів SIGMA і Університету Клермон Овернь.