Оголошення

6 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.01 відбудеться захист докторської дисертації зі спеціальності 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» здобувача Литвиненка Я.В.

Матеріали дисертації розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29099