Оголошення

5 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 відбудеться захист кандидатської дисертації із спеціальності 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва здобувача Цьонь Г.Б.

Матеріали дисертації розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU: elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29098