Молодих науковців зібрала міжнародна конференція у ТНТУ

27 - 28 листопада 2019 року в університеті пройшла VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

Кількість поданих тез доповідей становить понад 350, які охоплюють більше 1000 учасників.

Напрямки роботи конференції:

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
  • сучасні технології на транспорті
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
  • електротехніка та енергозбереження;
  • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій.