50-річчя університету

Ректорат Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя пропонує працівникам, студентам та учням університету і коледжів ознайомитись із фотографіями комплекту ювілейних сувенірів, присвячених 50-річчю ТДТУ.