Ректор підвів підсумки року на конференції трудового колективу університету

20 грудня 2019 року відбулася конференція трудового колективу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкрив конференцію голова організаційно-статутної комісії вченої ради Я.О.Ковальчук, який повідомив, що відповідно до реєстраційних списків на конференцію прибули та зареєструвались 127 делегатів зі 180 делегатів, що становить 70,5% від статутного складу конференції трудового колективу ТНТУ. Такий кількісний склад дозволив визнати конференцію правомочною та уповноваженою приймати рішення.

Одним з ключовим питань порядку денного конференції став звіт ректора університету д.т.н., професора П.В. Яснія за звітний період. Ректором було всебічно проаналізовано роботу колективу університету з усіх напрямків діяльності — навчально-виховного процесу, наукової роботи, міжнародної співпраці, розвитку матеріально-технічної бази університету.

Ознайомитись: звіт ректора ТНТУ про діяльність університету за період з 04.12.2018р. по 19.12.2010р.

Переглянувши презентацію та обговоривши діяльність ректора за звітний період, делегати одноголосно схвалили та затвердили звіт ректора.

Також конференцією було розглянуто ряд інших питань. Затверджено Стратегію та концепцію розвитку університету до 2025 року, затверджено зміни до Правил внутрішнього розпорядку університету, проведено ротацію складу делегатів конференції трудового колективу та членів вченої ради.