Оголошення

21 лютого на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудуться захисти кандидатських дисертацій із спеціальності 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» здобувачів А.П. Довбиша та Л.М. Слободяна.

Матеріали дисертацій розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: