До числа експертів з акредитації освітніх програм увійшло троє представників ТНТУ

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було затверджено включення представників університету — к.т.н., ст. викладача кафедри електричної інженерії Наконечного Мирослава Степановича, д.е.н., професора, зав.кафедри економіки та фінансів Панухник Олену Віталіївну, д.ф.-м.н., професора, зав. кафедри програмної інженерії Петрика Михайла Романовича — до реєстру експертів з акредитації освітніх програм, що дає змогу долучитись до покращення якості вищої освіти в Україні.

Згідно з «Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (розділ ІV, п. 3) експерти здійснюють свої функції в рамках акредитаційних експертиз на підставі укладених із ними цивільно-правових договорів.

Вітаємо колег із сертифікацією та отриманням статусу експерта!