Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

30 вересня 2020 року в к. 2 ауд. 79, о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 58.052.002 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (галузь знань 14 – Електрична інженерія) «Підвищення енергоефективності суміщеного освітлення будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень» аспіранта кафедри електричної інженерії Бурмаки Віталія Олександровича.