Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

До уваги науково-педагогічних працівників!

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Назва підрозділу Посада Вимоги до ступеня вищої освіти та вченого звання за профілем кафедри К-сть посад
Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв Зав.кафедри Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Кафедра автомобілів Професор Доктор наук та/або вчене звання професора 1
Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 0,75
Ст. викладач Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Ст. викладач Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Асистент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 0,75
Асистент Магістр (спеціаліст) 1
Кафедра будівельної механіки Зав.кафедри Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Зав.кафедри Доктор наук та/або вчене звання професора 1
Кафедра інжинірингу машинобудівних технологій Зав.кафедри Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Професор Доктор наук та/або вчене звання професора 1
Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Ст викладач Магістр (спеціаліст) 1
Кафедра кібербезпеки Ст. викладач Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене званн 1
Кафедра комп'ютерних систем та мереж Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Ст. викладач Магістр (спеціаліст) 1
Кафедра комп'ютерних наук Професор Доктор наук та/або вчене звання професора 1
Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Кафедра психології Зав.кафедри Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Кафедра радіотехнічних систем Ст.викладач Магістр (спеціаліст) 1
Асистент Магістр (спеціаліст) 0,5
Кафедра технічної механіки та сільсько-господарських машин Ст.викладач Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Кафедра української та іноземних мов Ст. викладач Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 0,5
Викладач Магістр (спеціаліст) 1
Викладач Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 1
Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Зав.кафедри Доктор наук та/або вчене звання професора 1
Професор Доктор наук та/або вчене звання професора 1
Доцент Доктор філософії (канд.наук) та/або вчене звання 0,5
Кафедра харчової біотехнології і хімії Асистент Магістр (спеціаліст) 1

Для участі у конкурсі особи, що не є штатними працівниками університету, подають в електронній формі у pdf форматі на e-mail: vr@tu.edu.te.ua та надсилають поштою на адресу університету такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Довідку про трудову діяльність і науково-методичні здобутки.
 4. Список наукових та науково-методичних праць.
 5. Копію висновку про якість проведення відкритого пробного заняття.
 6. Копії дипломів про вищу освіту та наукові ступені, атестатів про присвоєні вчені звання, засвідчені згідно вимог чинного законодавства, та особисто пред’являють їх оригінали.
 7. Копію трудової книжки, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.
 8. Копію першої та другої сторінок паспорта, засвідчену претендентом.
 9. Копія висновку про якість проведення (в т.ч. дистанційно) відкритого заняття після проведення пробної лекції чи практичного (лабораторного) заняття.
 10. Письмову згоду на збір та опрацювання персональних даних.

Для участі у конкурсі штатні працівники університету подають в електронній формі у pdf форматі на e-mail: vr@tu.edu.te.ua такі документи:

 1. Заяву на ім’я ректора.
 2. Довідку про трудову діяльність і науково-методичні здобутки.
 3. Список наукових та науково-методичних праць (для претендента, якого обирають вперше — повний, якого обирають на наступний термін — список праць, виданих за попередній термін дії трудового договору чи контракту).
 4. Звіт про науково-педагогічну і методичну роботу за період дії попереднього трудового договору (контракту).
 5. Копію висновку про якість проведення відкритого заняття (в т.ч.дистанційно).

Термін подання документів — місяць з дня опублікування оголошення, детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря університету за адресою: м.Тернопіль, вул.Руська, 56, каб.221, тел. 51 97 08, 095 542 87 87.