Оголошення

Пропонується для громадського обговорення Проєкт Освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт»

Зауваження та пропозиції до Проєкту Освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» (docs.tntu.edu.ua/base/document?id=526) проcимо надсилати до 2 лютого 2021 року на e-mail: oleglashuk@ukr.net; (контактна особа д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів Ляшук Олег Леонтійович)