Оголошення

12 березня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.01 відбудеться захист дисертації «Моделювання та ефективні методи опрацювання циклічних сигналів на базі ізоморфних циклічних випадкових процесів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Стадник Наталії Богданівни за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічних наук). Науковий керівник: д.т.н., проф. Лупенко Сергій Анатолійович.

З матеріалами дисертації можна ознайомитись на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: