Проєкт Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Пропонується для громадського обговорення Проєкт Освітньо-професійної програми «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Зауваження та пропозиції до Проєкту Освітньо-професійної програми «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (docs.tntu.edu.ua/base/document?id=570) проcимо надсилати до 16 березня 2021 року на e-mail: kryskov.te@gmail.com; (контактна особа д.іст.н., доцент, завідувач кафедри українознавства та філософії Криськов Андрій Анатолійович).