Проєкт Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Пропонується для громадського обговорення Проєкт Освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм».

Зауваження та пропозиції до Проєкту Освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» (docs.tntu.edu.ua/base/document?id=572) проcимо надсилати до 17 березня 2021 року на e-mail: sherstyuk_r@tntu.edu.ua; (контактна особа д.е.н., завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Шерстюк Роман Петрович).