ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ПУЛЮЯ
оголошує конкурсний відбір на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Для участі у конкурсному відборі кандидати надсилають поштою (датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі) на адресу університету такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також у заяві претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради Відокремленого структурного підрозділу «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» або наглядової ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри.
 3. Автобіографію.
 4. Копії документів про вищу освіту.
 5. Довідку про наявність або відсутність судимості.
 6. Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
 7. Копію паспорта, засвідчену претендентом.
 8. Копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи.
 9. Письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
 10. Копії документів про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою( атестат про середню освіту і додаток до нього, де є предмет "українська мова" або диплом про вищу освіту і додаток до нього, де є предмет "українська мова", або сертифікат зі знання української мови).
 11. Проєкт стратегії розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Термін подання документів — два місяці з дня опублікування оголошення (до 1 травня 2021 року), детальніше з умовами конкурсy можна ознайомитись у вченого секретаря університету за адресою: м.Тернопіль, вул.Руська, 56, каб.221, тел. 51 97 08, 095 542 87 87.