Захист кандидатської дисертації

9 квітня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.01 відбудеться захист дисертації «Математичне моделювання високочастотних магнітних ключів для джерел вторинного електроживлення» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Яськів Анни Володимирівни за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий керівник: д.т.н., проф. Яворський Богдан Іванович.

З матеріалами дисертації можна ознайомитись на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU.