Захист кандидатської дисертації

9 квітня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.01 відбудеться захист дисертації «Математичне моделювання і статистична обробка сейсмічних сигналів з використанням ортогональної фільтрації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Жаровського Руслана Олеговича за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий керівник: д.т.н., проф. Щербак Леонід Миколайович.

З матеріалами дисертації можна ознайомитись на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU.