Захист докторської дисертації

23 квітня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.01 відбудеться захист дисертації «Поліпшення міцнісних та деформівних властивостей суцільної деревини та композиційних матеріалів на її основі» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Гомона Святослава Святославовича за спеціальністю 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла. Науковий керівник: д.т.н., проф., член-кореспондент НАН України Ясній Петро Володимирович.

З матеріалами дисертації можна ознайомитись на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU .