XIV наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

27 - 28 жовтня 2010 року

Робота конференції буде проводитися за секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогоспо–дарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 10. Математика.
 11. Фізика.
 12. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 13. Обладнання харчових виробництв.
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Математичне моделювання масопереносу в неоднорідних і непористих середовищах
 17. Гуманітарні науки

Вимоги до оформлення тез доповідей:

УДК 531.374; 539.213 (14)

О. Шаблій, М. Михайлишин, С. Дячук (14 ж)
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ - 10)

ВЕЛИКІ ПРУЖНО-В’ЯЗКОПЛАСТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ
ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ
(14 ж)

(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ - 10)

Тези доповіді обсягом 1 повна сторінка друкуються на аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм) з полями 25 мм зі всіх сторін. Текст друкується українською мовою на IBM — сумісному комп’ютері у редакторі текстів WORD 97 (7.0) та вище for Windows . Тип шрифту — Times New Roman, розмір шрифту — 12, інтервал — одинарний. Формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері.

Тези здавати вченому секретарю конференції — к.т.н. Дзюрі В.О. (корпус 2, ауд 35, каф. ТМ)

Графік прийому тез доповідей:

Понеділок 9:00 – 14:00
Середа 9:00 – 14:00
Четвер 9:00 – 14:00