21 грудня 2010 року о 15.00 в ауд.79 відбудеться засідання вченої ради ТНТУ з таким порядком денним:

1. Балотування щодо присвоєння вченого звання:
- професора:
- д.е.н., проф. кафедри менеджменту у виробничій сфері Кирич Н.Б.
- доцента:
- к.т.н., доц. кафедри фізики Ковалюку Б.П.
Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.

2. Про вдосконалення кредитно-модульної системи організації та управління якістю навчального процесу відповідно до стандартів ISO.
Доповідач: в.о. першого проректора, проректора з навчальної роботи к.т.н., доц Митник М.М., голова комісії з проблем навчання проф. Підгурський М.І.

3. Про результати рейтингового оцінювання якості роботи НПП університету.
Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М., голова комісії з опрацювання результатів анкетування «Викладач очима студентів».

4. Затвердження Положення «Про порядок преміювання працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».
Доповідач: в.о. першого проректора, проректора з навчальної роботи к.т.н., доц Митник М.М.

5. Затвердження змін до Положень: «Про порядок преміювання професорсько-викладацького персоналу ТНТУ ім.І.Пулюя», «Положення про платне навчання», «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ТНТУ ім. І.Пулюя».
Доповідач: в.о. першого проректора, проректора з навчальної роботи к.т.н., доц Митник М.М.